Kamu ihale sözleşmelerine Covid-19 istisnası getirildi

Kamu ihalelerinde sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi imkansızlaşırsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü almak suretiyle süre uzatımı verilebilecek veya sözleşme feshedilebilecek. Covid-19 salgının ekonomi ve iş dünyası üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik önlemler kapsamında, kamu ihalelerine de bazı istisnalar getirildi. 2 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Genelgesi ile kamu ihalelerin ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde zorluklar…

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kapatıldı, yerine TENMAK kuruldu

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kapatıldı. Kapatılan bu kurumların yerine Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kuruldu. Resmi Gazete’nin 28 Mart tarihli sayısında yayımlanan ve bazı Cumhurbaşkanı kararnamelerinde değişiklik öngören kararnameye göre, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında hizmet sunmak…

EPİAŞ, Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi Taslağı’nı görüşe açtı

EPİAŞ tarafından hazırlanan Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi Taslağı, bilgilendirici ek dokümanlara birlikte 17 Nisan 2020 tarihine kadar görüşe açıldı. EPİAŞ, Vadeli Elektrik Piyasası Yöntemi Taslağı’nı internet sitesinde görüşe açtı. 17 Nisan 2020 tarihine kadar görüşe açık olacak taslak, temel olarak aşağıdaki konuları düzenliyor: Kontratların işleme açılması, Kontratlara sunulacak teklifler, Fiyatlar ve fiyatların belirlenmesi usulleri, Pozisyon…

EİGM, Yerli Aksamın Desteklenmesi Yönetmeliğinde değişiklikler öngören taslağı yayınladı

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik taslağını internet sitesinde görüşe açtı. Taslak, 24 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Bir süre önce EPDK tarafından düzenlemesi yapılan birleşik ve destekleyici yenilenebilir…

EÜAŞ’ın EDAŞ ve GTŞ’lere aktif elektrik toptan satış tarifesi %13.6 düşürüldü

Bu yılın ilk çeyrek dönemi için bir önceki döneme göre %21 oranında azaltılan EÜAŞ’ın EDAŞ ve GTŞ’lere uyguladığı toptan satış tarifesinde bu sefer de %13.6 indirim yapıldı. EPDK, EÜAŞ tarafından dağıtım (EDAŞ) ve görevli tedarik şirketlerine uygulanan (GTŞ) aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesinde üst üste ikinci indirime gitti. 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren ve…

EÜD elektrik üretimi ve tedarikinin sürekliliğini sağlamak amacıyla öneriler hazırladı

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD), koronavirüs salgını süresince elektrik üretimi ve tedarikinin sürekliliğini sağlamak amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin bir bildiri yayınladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon içinde hazırlandığı belirtilen bildiride, elektrik üretim santralleri için bu süreçte alınacak tedbirlerle ilgili yol gösterici öneriler yer alıyor. Bildiride, geniş etkili virüs salgını halinde santrallerin operasyonel sürdürülebilirliğinin, personel…

Covid-19 etkisiyle elektrik ve doğalgaz talebinde düşüş başladı

Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler, büyük ölçekli sanayi kuruluşları olarak sayılan otomotiv ve yan sanayi tesisleri, demir – çelik tesisleri ve diğer bazı kuruluşların üretimlerini durdurması veya azaltması, elektrik ve doğalgaz tüketim eğrilerini aşağı yönlü etkiledi. Mart ayı elektrik ve doğalgaz tüketim verileri incelendiğinde, tüketimdeki düşüş trendinin 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren belirginleşmeye başladığı…

Elektrik ve doğalgaz tarifelerinde değişiklik yapılmadı

Doğalgaz ve elektrik tariflerinde ikinci çeyrek dönem için değişiklik yapılmadı. EPDK, 26 Mart 2020 tarihli Kurul toplantısının ardından, elektrik tarifelerinde değişiklik olmadığını açıkladı. BOTAŞ ise 31 Mart 2020 tarihinde Nisan ayına ilişkin tarifeleri internet sitesinde yayınladı ve Q1’de uygulanan tarifelerin Nisan ayında da uygulanacağını gösterdi. Elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmamasına karşın, EÜAŞ’ın dağıtım şirketlerine ve görevli…