ICCI 2022 Enerji Gündemini Yeniden Belirledi!

Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük uluslararası enerji fuarı, 16-18 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi – Hall 8’de enerji sektörünü 26. kez bir araya getirdi.

45 ülkeden 15 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan fuarda kamu, sanayi ve enerji sektörünün üst düzey isimleri,

–  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı; EÜAŞ, TEDAŞ, TEİAŞ, TEMSAN ve BOTAŞ gibi kamu kurumları,

–  EPDK ve ETKB gibi yasa koyucular,

–  Sanayi odaları ve organize sanayi bölgeleri ve

–  Sektörün önde gelen 21 derneği (BİYODER, BİYOGAZDER, DEİK, Digit4Turkey, DÜRED, ELDER, EMSAD, ENSİA, EPİDER, ETMD, EYODER, GAZBİR, JESDER, KBKB, JED, MÜSİAD, SHURA, TTMD, TÜBİTAK, TÜREB, TÜSİAD) yer aldı.

200’den fazla yerli ve yabancı katılımcının yer aldığı ICCI fuarı, yüksek ziyaretçi profili ve son güne kadar yoğun geçen konferansları ile katılımcılarında büyük bir memnuniyet yarattı. Sektörel Fuarcılık ve Kojentürk Derneği tarafından organize edilen konferansa İtalya, Danimarka, Norveç, Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, İrlanda, Hırvatistan, Rusya, Japonya, Kore, İran ve Hindistan’ın çeşitli bakanlıkları, dernekleri ve organizasyonlarından üst düzey konuklar katıldı.

Fuarla aynı zamanda gerçekleşen konferanslar 4 Salonda 44 Oturum ile 171 Konuşmacıyı ağırladı. Enerji sektörünü bir araya getiren fuarın konferanslarında enerji geleceğini yakından ilgilendiren güncel konular ele alındı. Konferanslarda karbon azaltma ve yenilenebilir enerjinin geleceği, enerji depolama, hidrojen enerjisi, arz güvenliği, siber güvenlik ile alakalı konular konuşuldu.

ICCI 2022’de olduğu gibi 2023’de enerjinin gündemini belirleyecek. 1-3 Mart 2023’te İstanbul Fuar Merkezi – Hall 1’de enerjinin geleceğini şekillendirmek için görüşmek üzere!

slotanza

ICCI 2022 Danışma Komitesi

Enerji Piyasamızın Değerli Temsilcileri,

Son 15 yılda özelleştirme ihaleleri dahil 95 milyar dolar yatırım yapılarak büyüme sürecinin ilk etabını büyük oranda tamamlayan enerji piyasamız, artık gelişme ve olgunlaşma sürecine girdi. Bu süreç, finansal sürdürülebilirliğin sağlanacağı, likidite ve derinliğin artacağı, yatırımların yeniden ivmeleneceği bir değişim ve dönüşüm sürecini de başlattı. Büyüme sürecinin ilk etabını tamamlayan Türkiye enerji piyasası, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin en büyük onuncu enerji piyasası konumuna geldi. Büyüklük bakımından elektrik piyasası dördüncü, doğal gaz piyasası da üçüncü sıraya yükseldi. Elektrik piyasası, her yıl yaklaşık 25 milyar dolar cirosu ile GSMH’ya 36 milyar dolar civarında katkı sağlayarak, Türkiye’nin en büyük değer zincirlerinden birini oluşturdu…

Rakamlarla ICCI