SALON-1

Açılış Konuşmaları

09:30- 10:30

Sayın Yavuz AYDIN, Türkiye Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Bşk.

Sayın Haluk KALYONCU, DEİK Enerji İş Konseyi Bşk.(TA)

Sayın Mustafa YILMAZ, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (TA)

Sayın Ziya ALTUNYILDIZ, TBMM San. Tic. Enerji, Tabii K., Bilgi ve Tekn. Kom. Bşk (TA)

Sayın Fatih DÖNMEZ, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (TB)

Geçiş

1.Oturum

10:35-11:05

Enerji Üretiminin İklim Değişikliği Üzerindeki Rolü

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Kadir Has Üniversitesi

Geçiş

2. Oturum

11:10-12:00

OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE ENERJİ YÖNETİMİ-KOJENTÜRK OTURUMU

Moderator: Yavuz Aydın, Türkiye Kojenerasyon Derneği
Dr. İzzet Alagöz, EÜAŞ
Cem Aşık, EÜD

Birol Ergüven, Limak
Korkut Öztürkmen, Aksa Enerji


Geçiş

3. Oturum

12:05-12:55

Enerji Üretiminde Yeni Teknolojiler

Moderatör: Prof. Dr. Sermin Onaygil, İTÜ
Yiğit Erzan, GE Energy
Pratyush Nag, Siemens Energy
Evren Deniz Erturan, Baker Hughes
Dr. Doğan Gezer, TÜBİTAK

Geçiş

4. Oturum

13:00-14:00

Biyo Kaynaklardan Enerji Üretiminin Önemi ve Geleceği

Moderatör:Sedef Budak, TWRE
Ömer Harun Örge, BioTrend
Sedat Akar, Topkapı Endüstri
Hacer İlhan Yiğit, MİMSAN
Koray Goytan, Turseff

Geçiş

5. Oturum

14:05-14:55

YEK-G ve Enerji Üretiminde Dijitalizasyon

Moderatör:Avni Çebi, EPİAŞ
Taha Taşdemir, EPİAŞ
Uğuray Altaylı, Borusan EnBW
Remzi Demir, EÜAŞ

Geçiş

6. Oturum

15:00-15:40

NET-SIFIR HEDEFİ OTURUMLARI -1
2050 Net Zero Hedefinde Doğal Gazın Rolü

Moderatör: Mete Maltepe, GE
Sohbet Karbuz, OME

Benan Başoğlu, EÜAŞ

Geçiş

7. Oturum

15:-45 - 16:40

Enerji Hukuku Enstitüsü Oturumu:
Enerji Tahkiminde Güncel Gelişmeler

Moderatör: Av. Süleyman BOŞCA, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. Mustafa Erkan, EDAC
Av. Fatih Işık, EDAC
Dr. Ayşe Tuğba Özkarslıgil, EDAC

Geçiş

8. Oturum

16:45-17:40

Türkiye'nin Yenilebilir Enerji Geleceği

Moderatör:Cem Özkök, GÜYAD
Halil Demirdağ, Gensed
Altan Denizsel, Biyogazder
Ebru Arıcı, TÜREB
Elif Ferdal Karakaş, JED
Dr. Murat Durak, DÜRED

Geçiş

9. Oturum

17:45-18:20

Yenilenebilir Kaynaklar Ne Kadar Sürdürülebilir?

Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu, İTÜ Öğr. Üyesi ve SÜT-D Başkanı

SALON-1

10. Oturum

10:00-11:00

NET-SIFIR HEDEFİ OTURUMLARI -2
Emisyon Azaltım Sertifikaları ve Karbon Kredisi Ticareti

Moderatör: Emre Arıcan - Türkiye Kojenerasyon Derneği

Pınar Zeynep Öztürk, Karbon Piyasaları Uzmanı
Anıl Akalın, Redshaw Advisors
Ömer Kırcalar, EPİAŞ

Geçiş

11.Oturum

11:05-11:55

 Elektrik Arz Güvenliği ve Dağıtık Enerji

Hasan Aksoy, SHURA
Ümit Doğan, Türkiye Kojenerasyon Derneği YK Üyesi
Sencer Özen, İZKA

Furkan Çallıalp, Enerjisa

Geçiş

12. Oturum

12:00-12:55

ENSİA OTURUMU:
Enerjisini Üreten Kentler ve Bölgesel Enerji

Onur Günduru, Onur Enerji & Ensia
Mesut Avcı, Stantec
Michele Rosa, Danimarka Enerji Ajansı
Saadet Çağlın, Karşıyaka Belediyesi

Geçiş

13. Oturum

13:00-14:00

Hibrit (Melez) Enerji Sistemleri

Süha Işıklı , Siemens Energy & KOJENTURK
Zafer Aksakal, Borusan
Klaus Payrhuber, INNIO
Dr. Feti Erbaş, EÜAŞ
Dr. Kadir İsa & Sinan Aydın, FRİTERM

Geçiş

14. Oturum

14:05 - 15:00

NET-SIFIR HEDEFİ OTURUMLARI -3
AB'nin Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi

Moderatör: Tahsin Armağan, KojenTURK

Doç. Dr. İzzet ARI , Ankara SB. Üniversitesi
Zeren Erik, TESAB
Hamdi Hoplamaz, Barış Mühendislik
Bahar Güçlü, T.C. Ticaret Bakanlığı

Geçiş

15. Oturum

15:05 - 16:05

Enerjide Yeni Oyuncu: "HIDROJEN"

Moderatör : Prof.Dr. İskender Gökalp, ODTÜ
Mete Maltepe, GE Enerji
Doç. Dr.Mehmet Süha Yazıcı , TÜBİTAK
Hande Puhaloğlu, Siemens Energy
Serdar Toprak, EÜAŞ
Stefan Liesner, 2G

Geçiş

16. Oturum

16:10 - 17:10

Enerji Santrallerinde İşletme ve Bakım

Moderatör: Yavuz Aydın, Türkiye Kojenerasyon Derneği

Serhat Görgün, Pro-per
Ian Blacker, Fortum e-Next
Kibar Dursun, Joule Energy
Elgin Zorlu, EÜAŞ

Geçiş

17. Oturum

17:15 - 18:15

 TWRE Oturumu:  Elektromobilite Dönüşümü 

Moderatör: Leyla Şirinergün, Mehmet Şirin Petrol Ltd.Şti
As. Prof. Dr. Figen Özen, Haliç Üniversitesi
Ayşe Kaşıkçı, Bağımsız Yatırım ve Co-Benefit Danışmanı 
Yücel Kartal, EÜAŞ
Dr.Angelika Berger-Sodian, Senior Automotive Executive & China Expert