ICCI 2020 Konferans Konu Başlıkları

Elektrik Üretiminde Yeni Trendler

 • Gaz Türbinleri ve Motorlar
 • Atıktan Enerji – Büyük şehirler için pratik bir çözümler
 • Biyokütle – Gazlaştırma ve Yakma yaklaşımları
 • PC ve CFB Yanma Kazanları
 • Kömür – Çevresel etkileri azaltmak için Gelişmiş Teknolojiler
 • Doğal Gaz: TANAP ve Türk Akımı ile yeni uluslararası boru hatları, depolama, LNG terminallerini arttırma, yeni bir pazar: Yüzen Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri (FSRU)
 • Atık ısı kazanları ve santral yardımcı sistemleri
 • Hidrolik Santraller ve Su depolama – Sistem Dengelemenin temeli
 • Pompalı Depolama Türkiye için elverişli mi?
 • Rüzgar ve Güneş – Tüm Dünyada hızla artmakta.
 • Rüzgar türbinlerinde yeni trendler – daha büyük ölçekli türbinler, gelişmiş kanat ve kule tasarımları
 • Rüzgar ve güneş sistemleri için Türk ekipman üreticileri
 • Güneş – Verimlilik artarken maliyetler azalıyor, ne zaman şebeke fiyatları ile ekonomik olacak?
 • Enerji Depolama Teknolojileri- küçük ve büyük ölçekli depolama uygulamaları.
 • Hibrid Çözümler
 • Üretimde esnek işletme planlama.
 • Nükleer enerjinin Temel yük santrali olarak geleceği
 • Batarya Teknolojileri

Dijitalizasyon & Veri

 • Yapay Zeka (AI)
 • Siber Güvenlik
 • Şebeke Yönetimi Otomasyon Çözümleri
 • Tesislerin sayısal ortama geçişi, Otomasyonu & Kontrolleri
 • Gerçek Zamanlı Veri Teknolojileri ve Analizleri

Yerinde (Dağıtık) Elektrik Üretim Kaynakları

 • Dağıtılan Enerji Kaynakları Yönetim Sistemleri (DERMS)
 • Elektrikli Taşıtlar (ET): Şarj Altyapısı ve enerji depolama imkanları
 • Elektrik Üreticileri ve Dağıtıcılarının Akıllı Kentlerdeki Rolü
 • Evlerde ve Ticari işletmelerde Enerji Depolama
 • Isıtma, Soğutma ve Kojenerasyon sistemlerinin Entegrasyonu
 • Küçük ölçekli Yenilenebilir sistemler: Teknolojiler, Proje geliştirme, Şebeke Entegrasyonu
 • Çatı Tipi Güneş Enerjisi Uygulamaları

Çevresel Konular

 • NOx, SOx ve partikül emisyonları: Kontrol Stratejileri ve Teknolojileri
 • Su Kullanımını Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Teknolojiler
 • Artan yenilenebilir teknolojilerin çevre ile uyumu
 • Hava & İklim Konuları

Varlık Yönetimi ve Optimizasyonu

 • Varlık Optimizasyonu ve yeni proje geliştirme
 • Varlık Yönetimi, İyi planlanmış Bakım programları
 • Veri tabanlı Bakım-Onarım (O&M) Stratejileri
 • Devreden Çıkarma, yer değiştirme ve başka bir amaca dönüştürme
 • Varlıkların Dijitalleştirilmesi (Şebekeler,  Konvansiyonel veya Yenilenebilir santrallar)
 • Şebeke Mimarisinin güçlendirilmesi ve takviye edilmesi
 • Ömrü Uzatma ve Yenileme
 • Afet Planlaması
 • İşgücü Yönetimi ve Optimizasyonu

Müşteri Stratejileri, Teknolojiler ve Gelişmiş Ölçüm Altyapısı

 • Sayacın Arkasındaki Stratejiler
 • Enerji Yönetimi
 • Tüketici katılımı ve Yönetimi
 • Enerji Verimliliği Programları
 • Nesnelerin İnterneti
 • Ürünler ve Enerji Hizmetleri
 • Profesyonel Tüketiciler
 • Akıllı Binalar ve Akıllı Şehirler
 • Türkiye’deki Tüketici Tarifelerini Anlama ve Serbest Piyasa’dan elektrik alımı
 • Gelişmiş Müşteri hizmetleri, Fatura ve Ödeme Sistemleri

Akıllı Şebeke & Akıllı Altyapı

 • Gelişmiş Dağıtım Yönetimi Sistemleri
 • İletişim ve Ağ Teknolojileri
 • Enerji Depolama ve Şebeke
 • Şebeke Planlama Stratejileri – Gerçek Yaşam Örnekleri
 • Tedarik Güvenliğinde Şebekenin Rolü
 • HV Altyapısı ve Bağlantı Sistemleri
 • Merkezi ve Merkezi Olmayan Enerjinin Şebekeye Entegrasyonu
 • Yeşil Şebeke İşletimi

Türkiye Enerji Stratejileri

 • Politika ve Düzenleyici Konular (2030 İklim & Enerji Çerçevesi, 2050 Enerji Yol Haritası)
 • Paris Anlaşması (COP21)
 • Yenilenebilir Enerjinin Gelişimine Yönelik Tarifeler ve Teşvikler (2020’nin ötesindeki düzenlemeler – YEKDEM)
 • Kapasite Piyasaları ve diğer Mekanizmalar
 • İkili (Hibrid) santrallar için düzenlemeler
 • Lisanssız Elektrik Santrallerinin Geleceği – işletimin 10. yılından sonra ne olacak?
 • Altyapı Yatırımlarının Finansmanı:  Yerel finans kaynakları ne kadar güçlü?
 • Birleşmeler ve satın alma faaliyetleri
 • Optimize Enerji Üretimi
 • Sektörde yatay ve dikey eşleşme
 • Borsa İstanbul’a Hisse açılması
 • Yerli santral ekipmanı üretimi:  Gerçekleşen Rüzgar ve güneş ihaleleri sonucunda hangi üretim teknolojilerin yerlileşmesi beklenmektedir. Yerli üretimi yönlendirecek yeni ihaleler nelerdir?
 • Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı