Ana Sayfa>20 enerji uzman yardımcısı aranıyor

20 enerji uzman yardımcısı aranıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, toplam 20 yeni uzman yardımcısı alacak. Merkez teşkilatında görevlendirilecek uzman yardımcılarının alımı için sözlü sınav yapılacak. Uzman yardımcılarından dördü endüstri mühendisliği, dördü işletme, üçü nükleer enerji mühendisliği mezunları arasından alınacak. Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları arasından üç, enerji sistemleri mühendisliği mezunlarından da iki kişi uzman yardımcısı olarak istihdam edilecek. Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları alanlarında lisans mezunları arasından iki, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği mezunları arasından bir, Makina Mühendisleri arasından da bir kişi uzman yardımcısı olacak. Sınava 1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlular arasından, 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan alanlar katılabilecek. Sınava başvurular 22 Ocak 2018’de başlayacak, 2 Şubat 2018 tarihinde saat 16:00’da sona erecek. Giriş sınavları 19 Şubat-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Bakanlık’ta yapılacak. Sınavda, adayların mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Bakanlığın Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun ve ile Maden Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), Petrol Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat konularına hakimiyetleri ölçülecek. Bu kısımda adaylar 50 puan üzerinden değerlendirilecek. Adayların, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da dikkate alınacak.

Video

ICCI - Post Show Short Video (2017)

Video

ICCI - Etkinlik Sonrası Filmi (2017)

Video

Tarık Saddozai

Video

Nordex Accinoa

kosgeb
ufi