Ana Sayfa>Akaryakıtta gözetim belgesine süre sınırı

Akaryakıtta gözetim belgesine süre sınırı

Akaryakıt piyasasında ürün kalitesi ve standardı konusundaki düzenlemede değişikliğe gidildi. EPDK’nın yaptığı değişikliğe göre, gerekli koşulları taşıyan ve başvuru belgelerini eksiksiz olarak Kuruma sunan bağımsız gözetim firmalarına verilecek gözetim yetki belgeleri en fazla on yıl geçerli olacak. Belgeler süre sonunda başka bir karar veya tebligat gerekmeksizin sona erecek. Yürürlükteki gözetim yetki belgeleri de, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yenilenecek. Yenilenmeyen belgeler Kurul tarafından sonlandırılacak. Bağımsız gözetim firmaları, lisans sahipleri tarafından görevlendirilen, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme işlemlerini yapan yetkilendirilmiş kuruluşlar.

Katılımcılar için Faydaları

ICCI 2019'a Neden Katılmalısınız?

Video

ExxonMobil

Video

İltekno

Video

Nordex Accinoa

Video

Tarık Saddozai

kosgeb
ufi