Ana Sayfa>Çiftçilere ve belediyelere lisanssız elektrik kolaylığı

Çiftçilere ve belediyelere lisanssız elektrik kolaylığı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yerel yönetimler ve onların kontrolündeki şirketlere lisanssız elektrik üretimi için kolaylık sağlayan bir düzenleme yaptı. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, yenilenebilir enerji üretimi için 1 megavata kadar lisanssız faaliyet gösteren elektrik üretim tesislerine uygulanan mevcut şebekeye azami uzaklık zorunluluğu, yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin kontrolündeki şirketler için uygulanmayacak. Lisanssız elektrik üretimi mevzuatına göre faaliyet göstermek üzere geçici kabulü yapılmış tesisleri devralmak isteyen şirketlerin, tesisi devredecek şirketin kapasite tahsisi için sağladığı şartları taşıması gerekiyor. Yönetmelik değişikliğiyle, uluslararası kuruluşlardan alınan hibe veya kredi desteğiyle kendi elektriğini lisanssız üretecek bazı tarım, kırsal kalkınma veya atık su arıtma tesislerine, hibe veya krediden yararlanmaya hak kazanıldığına dair sözleşmeyi şebeke işletmecisine teslim etmesi için tanınan süre üç aydan yedi aya çıkarıldı.

Video

Nordex Accinoa

Video

ICCI - Post Show Short Video (2017)

Video

ICCI - Etkinlik Sonrası Filmi (2017)

Video

Harbin

kosgeb
ufi