Ana Sayfa>Elektrikte kapasite mekanizması kuruldu

Elektrikte kapasite mekanizması kuruldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında kurulacak kapasite mekanizması Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından işletilecek. TEİAŞ, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde üretim lisansı sahibi tüzel kişilere kapasite ödemesi yapacak. 

Uygulama 1 Nisan'da devrede
Kapasite mekanizmasından yararlanmak isteyen santral işletmecileri, yararlanmak istedikleri yıldan önceki yılın Ekim ayının 15’inci gününe kadar başvuru yapmak zorundalar. TEİAŞ, başvuruları değerlendirerek kapasite mekanizmasından yararlanacak tesisleri en geç Ekim ayının son günü internet sitesinden duyuracak. Mekanizma bu yıl için 1 Nisan 2018 itibariyle devreye girecek ve bundan yararlanmak isteyen santrallerin başvurularını 31 Ocak 2018 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. 

Kamu santralleri ile nükleere yok
Kamu payının yüzde elliyi aştığı santraller ile yap işlet ve yap işlet devret sözleşmesi bulunan ve anlaşma süresi dolmuş olsa da bu anlaşmalar kapsamında faaliyette bulunan/bulunmuş santraller mekanizmaya dahil edilmeyecek. Özelleştirme ihalesini kazanmak suretiyle kurulan santraller ile uluslararası sözleşmeler kapsamında kurulan nükleer enerji üretim santralleri de kapasite mekanizması desteklerinden yararlanamayacak. 

HES, GES ve RES'ler kapsam dışı
Kurulu gücü 100 MW’nin altındaki santraller kapasite mekanizması desteklerinden yararlanamayacak. Kurulu güç alt sınırı, yerli kaynaklara ayalı elektrik üretimi yapan santraller için 50 MWe olarak uygulanacak. Kapasite mekanizması içinde suya (hidroelektrik), güneşe ve rüzgara dayalı elektrik üretim santralleri yer alamayacak. 

Genç santraller yararlanacak
Kapasite mekanizmasında yer alabilmek için santrallere yaş sınırlaması da getirildi. Buna göre, kapasite mekanizması içinde yer alacak santrallerin, 10 yaşından genç olması gerekiyor. Ancak yerli kaynak kullanan santraller bu yaş sınırlamasından etkilenmeyecek. 

Yerli kaynak kullanmayan santrallerin, kapasite mekanizmasından yararlanabilmesi için geçici kabul aşamasında yüzde 50 ve üzerinde bir verimliliğe sahip olması gerekiyor.

Santralleri sürdürülebilir kılmak için
Yıllık ve fatura dönemi bazındaki toplam ödeme tutarlarının belirlenmesinde, sistemde ihtiyaç duyulan ilave kapasitenin ya da korunması gereken kapasitenin büyüklüğü dikkate alınacak kriterlerin başında geliyor. Tahmini santral yatırım maliyetleri ve bu yatırımlar için ihtiyaç duyulan finansman maliyetlerinin seviyesi de bir diğer kriter. Elektrik üretiminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması da kapasite mekanizmasının hem gerekçesi hem de ödeme miktarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak bir diğer önemli kriter. 

Ödeme önceliği de yerli kaynaklara
Her bir fatura dönemi için önceden belirlenmiş bütçenin, tüm santraller için hesaplanan kapasite ödemelerinin toplamından küçük olması halinde, öncelikle yerli kaynaklara dayalı santrallerin kapasite ödemeleri yapılacak. Kalan tutar olması diğer santrallere ödenecek. Bütçe sadece yerli kaynakla çalışanlara ödeme yapılmasına yetiyorsa, yerli olmayan kaynaklardan üretim yapan santrallere ilgili fatura dönemi için kapasite ödemesi yapılmayacak. 

Kapasite mekanizmasında, ithal kömür-yerli kömür ayrımı da net şekilde yapılmış durumda. İthal kömür santralleri, bir fatura dönemi içerisinde yerli kömürden elektrik üretirse, yerli kömür kullanılarak yapılan üretim miktarı oranında kapasite ödemesinden yararlanacak.

Enflasyon ve kur değişimi dikkate alınacak
Sabit maliyet bileşeninin güncellenmesinde döviz kuru, enflasyon ve kapasiteye bağlı iletim bedelleri parametrelerinde meydana gelen değişimler dikkate alınacak. Değişken maliyet bileşenleri fatura dönemleri itibariyle güncellenecek. Güncellemede enflasyon ve üretim miktarına bağlı iletim bedelleri ile varsa yakıt maliyeti parametrelerinde meydana gelen değişimler dikkate alınacak.

Video

ICCI - Post Show Short Video (2017)

Video

Robert S. Giglio - Sumitomo SHI FW

Video

YEO

Video

Harbin

kosgeb
ufi