Ana Sayfa>Fuar Hakkında>Ürün Grupları

Ürün Grupları

ÜRETİM VE İLETİM KATEGORİSİ

 • HİDRO SANTRALLAR
  • Baraj Tasarımları
  • Jeoloji ve Optimum Yerleşim
  • Denge Bacaları
  • Pompalı Hidro Sistemler
  • Hidro Türbinler ve Yerli Üretim
  • Türbin Seçimi
  • Akış Kontrol Vanaları
  • Dolu Savak Tasarımları ve Hesaplamaları
  • Hidro Türbin Yatakları
  • Yatak Yağlama Sistemleri
  • Sızıntı Önleme ve Mikro Kazıklar
  • Dişli Kutuları
  • Jeneratörler
  • Hız Regülatörleri
  • Frekans Kontrol Katılımı
  • Can Suyu ve Balık Geçitleri
  • Baraj Gölünde ve Mansapta Can Güvenliği
 • RÜZGAR SANTRALLARI
  • Rüzgar Potansiyeli Analizi
  • Sahaya Optimum Yerleşim
  • Frekans Kontrol Cihazları
  • Miller
  • Kanat Tasarımları ve Yerli Üretim
  • Kule Tasarımları
  • Yerli Rüzgar Türbinleri
  • Türbin İşletme ve Bakım Hizmetleri
  • Ornitoloji
 • GÜNEŞ SANTRALLARI
  • Güneş Potansiyeli Analizi
  • Sahaya Optimum Yerleşim
  • Kazık ve Montaj Tasarımları
  • Hareketli Paneller
  • İnvertörler (AC-DC ve
  • DC-AC Dönüştürücüler)
  • İnce Film Paneller
  • Mono veya Poli Kristalin Paneller
  • Yerli Güneş Panelleri
  • Panel Arıza Takipleri
  • Panel Verimleri
 • GAZ TÜRBİNİ/KOMBİNE ÇEVRİM
  • Gaz Türbinleri
  • Dişli Kutuları
  • Jeneratörler
  • Regülatörler Hava Filtreleri
  • Giriş Hava Soğutucuları
  • Hava Kurutma veya Nemlendirme Teknolojileri
  • Yardımcı Üniteler
  • Kompresörler
  • Kaplinler Sürücüler
  • Yakıt Besleme Sistemleri
  • Atık Isı Kazanları (HRSG)
  • Düşük NOx Ateşleyiciler
  • Yağlama Yağı Sistemleri, Soğutucuları, ve Filtreleri
  • Performans Takip Sistemleri
  • Kanat Tedariği, Kaplama Malzemeleri ve Muadil Ürün Tedariği
  • Bakım Periyotları ve Stratejileri
  • Türbin Kanatları ve Kaplamaları
  • Titreşim Detektörleri ve Tarihçede İzleme Sistemleri
  • Titreşim Analiz ve Teşhis Hizmetleri
 • DİZEL/GAZ MOTORLARI
  • Turboşarjlar
  • Ateşleme ve Buji Sistemleri
  • Enjektörler ve Yakıt Karıştırıcılar
  • Gaz Girişi Valfleri
  • Kaplinler
  • Egzoz Susturucuları
  • Yakıt Filtreleri ve Seperatörler
  • Hız Regülatörleri
  • Ara Soğutucular
  • Vuruntu Dedektörleri
  • Yağlama Yağı Katkıları
  • Yakıt Stratejileri ve Seçimi
  • Piston Bakımları
  • Basınç Sensörleri
  • Stirling Motorlar
  • Titreşim Sönümleyiciler
  • Yağ Tedariği ve Stok Yönetimi
 • BUHAR TÜRBİNLERİ
  • Yağlama Yağı Sistemleri
  • Buhar Seperatörleri
  • Türbin Kanatları
  • Kondansatörler ve Soğutma Sistemleri
  • Balans Düzeltme Atölyeleri
  • Kavramalar
  • Akış Kontrol Vanaları
  • Dişli Kutuları
  • Jeneratörler
  • Bakım Planlama
  • Bakım Hizmetleri
 • KAZANLAR
  • Hareketli Izgaralı Kazanlar
  • Kazan İzleme ve Kontrol Sistemleri
  • Ekonomizörler
  • Kazan Hizmetleri
  • Kazan Boruları
  • Hava Isıtıcıları ve Ön Isıtıcılar
  • Kömür Değirmenleri
  • Besi Suyu Pompaları ve Isıtıcıları
  • Besi Suyu Pompaları Bakım Stratejileri
  • Kavitasyon Detektörleri
  • Sertifikasyon
  • Düşük NOx Değirmen ve Brülörler
  • Alev Dedektörleri ve Yanma Kontrol Sistemleri
  • Kazan Tasarımının Revizyonu
  • Kızgın Buhar Soğutucuları
  • Körükler
  • Patlama Valfleri
  • Fanlar
  • Ateşleyiciler ve Yakıt Nozülleri
  • Astarlar ve Kaplamalar
  • Valfler
  • Titreşim Detektörleri, Sönümleyiciler ve Genleşme Derzleri
  • Titreşim Simülasyonu
  • Kurum Üfleyiciler ve Bakımları
  • Kurum Kaldırma Hizmetleri
  • İlk Yakıt Püskürtme Nozülleri
  • Boru Sistemi ve Ekipmanları
  • Atık Isı Geri Kazanımı
  • Siklonlar
 • KÜL BERTARAFI
  • Uçucu Külü Yakalama ve Deşarj Teknolojileri
  • Kazan Altı Kül İçin Deşarj Teknolojileri
  • Kül Atma Sistemleri
  • Kül Depolama Alanları Tasarım, İnşaat ve Yönetimi
  • Izgaralar ve Konveyörler
  • Kül Pazarlaması
  • Astarlar ve Kaplamalar
  • Yıkayıcılar
  • Seperatörler
  • Çamur Arıtma ve Taşıma
 • TEMİZ KÖMÜR TEKNOLOJİLERİ
  • Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazanlar
  • Kabarcıklı Akışkan Yataklı Kazanlar
  • Plazma Yakma Teknolojileri
  • Gazlaştırma Sistemleri
  • Igcc Santrali Teknolojileri
  • Kömürden Sıvı Yakıt Üretim Teknolojileri
 • KATI YAKIT ELLEÇLEME
  • Buldozerler, Traktörler, Raspalar, Yükleyiciler
  • Dökme Malzeme Elleçleme Sistemleri
  • Kömür Taşıma Ekipmanları
  • Kırma Makineleri ve Parçalayıcılar
  • Konveyörler ve Tahrik Ekipmanları
  • Toz Toplama ve Kontrol Sistemleri
  • Kömür Test ve Labaratuvar Hizmetleri
  • Aşınmaya Dayanıklı Kaplamalar ve Parçalar
  • Kömür Besleyiciler
  • Kömür Değirmenleri
  • Depolama Sistemleri ve Silolar
  • Vagon Taşıma Sistemleri
  • Tren Vagonları
  • Vibratörler
  • Bulamaç Yakıt Hazırlama ve Pompalar
 • NÜKLEER
  • Reaktör Tasarımı
  • Reaktör Takibi ve Enstrümantasyon
  • Nükleer Ekipmanlar ve Hizmetler
  • Nükleer Yakıt Temini ve Taşıma Güvenliği
  • Radyasyon Takibi
  • Yedek ve Acil Durum Enerji Tedariği
  • Güvenli Şebek Bağlantıları
  • Yakıt Yükseltme
  • Devreden Çıkarma Planları
  • Boru ve Pompa Tesisatı
  • Kaynak Teknolojileri
  • Robotlar
  • Radyasyon Atığı İşleme
  • Atık Yönetim Politikaları ve Bertarafı
  • Atık Taşımacılığı
  • Yapı Güvenliği
  • Sismik Ekipmanlar ve Saha Çalışmaları
  • Buhar Jeneratörleri, Nükleer
  • Ultra Santrifüjler
  • Nükleer Sertifikalı Valfler
  • Operatör Eğitimleri ve Simülasyon Odaları
  • En Kötü Durum Senaryoları Çalışmaları
 • ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Kojenerasyon Sistemleri
  • Yüksek Verimli Trijenerasyon Sistemleri
  • Hibrid ve Dengelemeye Tabii Yenilenebilir Santraller
  • Basınçlı Hava ile Enerji Depolama
  • Yakıt Hücreleri
  • Isı Depolama Sistemleri
  • Hidrojen Depolama
  • Çatı Üstü Güneş Sistemleri
  • Mikro Kojenerasyon
  • Pompalı Hidro Depolama Sistemleri
  • Ultra Kapasitörler
  • Yakıt Dönüştürücüler
  • Atık-Enerji Sistemleri
  • Mikro Rüzgar Üniteleri
 • SOĞUTMA SİSTEMLERİ/ KONDENSATÖRLER
  • Hava Soğutmalı Kondansatörler
  • Kondansatör Servis ve Bakımı
  • Soğutucu Katkıları
  • Soğutma Kulesi Üreticileri
  • Denizden Su Alma Yapıları
  • Doğal Akışlı Kuru Tip Soğutma Kuleleri İnşaatı
  • Soğutma Suyu Sistemleri
  • Hibrid Soğutma Kuleleri
  • Pompalar
 • SU ARITMA
  • Katkı Maddeleri
  • Arıtıcılar, Su Filtreleri
  • Mineral Gidericiler
  • Genleşme Derzleri
  • İyon Alışverişi
  • Reçineler
  • Membranlar
  • Mikserler
  • Ters Osmoz Sistemleri
  • Su İzleme ve İşleme Hizmetleri
  • Su Kalitesi Enstrümantasyon
  • Su İşleme
 • YAN EKİPMANLAR
  • Rulmanlar
  • Pompalar (Yakıt, Su, Yağ, Çamur ve Diğer)
  • Vanalar
  • Kontrol Vanaları ve Tahrik Sistemleri
  • Basınçlı Tanklar
  • Dişli Kutuları
  • Kavramalar
  • Yakıt Enjektörleri
  • Yakıt Ölçümü
  • Kaldırma Ekipmanları ve Vinçler
  • Dönen Ekipman Korumaları
  • Yağlar
 • ENSTRÜMANTASYON, KONTROLLER, İLETİŞİMLER
  • Hava Kirliliği İzleme Sistemleri
  • Analiz Cihazları
  • Analitik Test Hizmetleri
  • Uyarı Cihazları ve Alarmlar
  • Kablo Tepsileri, Mahfazalar ve Kanallar
  • Yanma Kontrol Sistemleri
  • Yanma İzleme Sistemleri
  • İletişim Ekipmanları
  • Kontrol Sistemleri
  • Veri Kaydediciler ve İktisap Sistemleri
  • Detektörler, Gaz
  • Teşhis Sistemleri
  • Elektrik Testi Ekipmanları
  • Endoskoplar
  • Enerji Yönetimi Sistemleri
  • Tahrik Sistemleri
  • Akış Ölçerler
  • Ölçme Aletleri
  • Isı İzleme
  • Göstergeler, Akış, Sıcaklık, Seviye ve Basınç
  • Muayene Ekipmanları
  • Cihazlar, Ölçüm
  • Seviye Kontrolü ve Takibi
  • Sayaçlar
  • İzleme Ekipmanları
  • Gürültü Ölçüm Aletleri
  • Opaklık İzleme Sistemleri
  • Güç Kaynakları
  • Basınç Takibi, Ölçümü
  • Programlanabilir Kontrol Cihazları
  • Reaktör Takibi ve Enstrümantasyon
  • Kayıt Cihazları
  • Numune Donanımı
  • Merkezi Kontrol Sistemleri
  • Sıcaklık Ölçümü
  • Sıcaklık Takibi
  • Test Ekipmanları
  • Termo Elemanlar
  • Termometreler/Kızılötesi
  • Dönüştürücüler
  • İleticiler
  • Boru ve Boru Bağlantı Elemanları
  • Valfler ve Aktüatörler
  • Titreşim Kontrolü
  • Titreşim Takibi
  • Su Kalitesi Enstrümantasyonu
 • BAKIM
  • İşletme ve Bakım Hizmetlerinin Üçüncü Şahıslara Devredilmesi
  • Büyük Bakım Süpervizörlük Hizmetleri
  • Uzun Süreli Bakım Anlaşmaları (LTSA)
  • Hizalama
  • Asbest Temizleme
  • Rulman Yenileme
  • Kazan Tamir ve Kaynak Metodları
  • Boroskopik ve Termal Isı Kontrol Cihazları
  • Kablo Tepsileri, Mahfazalar ve Kanallar
  • Kalibrasyon Ekipmanları ve Hizmetleri
  • Kaplama Uygulama Atölyeleri
  • Korozyon Kontrolü ve Takibi
  • Vinç, Asansör ve Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolleri
  • Hava Kompresörleri Servis ve Periyodik Bakımları
  • Sızıntı Teşhis Sistemleri ve Dedektörler
  • Elektrik Test Ekipmanları ve Hizmetleri
  • Filtreler
  • Salmastralar/Ambalajlar
  • Dişli Kutusu Hizmetleri
  • Jeneratörler
  • Isıtıcı Kablolar (Heat Tracing)
  • Hidrolik Kaldıraçlar
  • Hidrolik Sistemler, Aksesuarlar
  • İşaretleme ve Etiketleme Sistemleri
  • Muayene Ekipmanları
  • Muayene Hizmetleri
  • Cihazlar, Ölçüm
  • Yalıtım
  • Merdivenler, Korkuluklar ve Platformlar
  • Kullanım Ömrü Uzatma Hizmetleri
  • Yük Alma ve Kontrol Cihazları
  • Yağlama Yağı Hizmetleri
  • Yağlar
  • Yağ Koşullandırma Ekipmanları
  • Yağ/Su Seperatörleri
  • Parça İmalat Hizmetleri
  • Bakım Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri
  • Mekanik Arıza Analizi
  • Mobil Ofisler
  • Hasarsız Testler ve Kontroller
  • Operasyonel Bakım
  • Boyalar ve Koruyucu Kaplamalar
  • Borular ve Bağlantıların Kontrolleri
  • Boru Tesisatı Hizmetleri
  • Pompa/Kompresör Periyodik Bakımları
  • Tamir Hizmetleri, Genel Ekipmanlar
  • Simülatörler ve Eğitim Hizmetleri
  • Şok Giderici Tamiri ve İkamesi
  • Yedek Parçalar Hizmetler
  • Destek Hizmetleri
  • Yerinde Gergi Mekanizmaları
  • Test Ekipmanları
  • Boru ve Boru Bağlantıları
  • Valfler ve Aktüatörler
  • Havalandırma, Portatif Menfezler
  • Titreşim Kontrolü ve Analizi
 • SEKTÖR HİZMETLERİ
  • ÇED Raporu Hazırlanması
  • Asbest Temizleme
  • Devreye Alma (Commissioning) Hizmetleri
  • Danışmanlık ve Mühendislik
  • İşletme ve Bakım Hizmetleri
  • LTSA - Uzun Dönem Servis Anlaşmaları
  • Tasarım Hizmetleri
  • Ekipman Takibi
  • Mali Hizmetler
  • Kurulum Teşhisi ve Hizmetleri
  • Rotor Balans Hizmetleri
  • Kazan Tamir ve Kaynak Hizmetleri
  • Boroskopikve Termal Isı Kontrol Hizmetleri
  • Vinçler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri
  • Asansör Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri
  • Robotlar, Dronelar, Su Altı Kameraları ve 3d Görüntüleme
  • Bakım Hizmetleri
  • Üretim Operasyonu Hizmetleri
  • Organizasyon Yapılandırma Danışmanlığı
  • Kalite Güvence Hizmetleri
  • Personel Hizmetleri
  • Temizlik Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri
  • Proje Yönetimi
  • Hizmet Sağlayıcı
  • Alıştırması + Eğitimi
  • Pompa/Kompresör Hizmetleri
 • HAVA, SU VE ÇEVRE KALİTESİ KONTROL VE İZLEME
  • Islak veya Kuru Tip Kireç ile Baca Gazı Desülfürizasyon (FGD) Üniteleri
  • Amonyum ile Sülfür Yıkama
  • Sülfür ve Azot Yıkama Tank İçlerinin Astar ve Kaplamaları
  • Azotoksit Kontrol Sistemleri (De-NOx)
  • Kurum Filtreleri
  • Aktif Karbon Filtreler
  • Kumaş Filtreler
  • Toz Filtreleri
  • Elektrostatik Filtreler
  • Partikül Filtreleri
  • Aktif ve Pasif Kurum Filtreleri
  • Kurum Yakma Fırınları
  • Katalitik Konvertörler
  • Katalitik Susturucular
  • CO2 Yakalama Sistemleri
  • Rejenerasyon Katalizörleri
  • Hava Kalitesi (Emisyon) İzleme Sistemleri
  • Emisyon Ölçüm Hizmetleri
  • (CO, NOx, THC, Etan, Aldehitler) Seçici Katalizör Sensörleri
  • CO2 İzleme Sistemleri
  • Veri Kayıt Sistemleri ve Yedekleme
  • Hap (Tehlikeli Hava Kirletici Madde) Ölçümü
  • Dioksin ve Toksik Partikül Yakalama Sistemleri
  • Astarlar ve Kaplamalar
  • Cıva Ölçümü
  • Ses Dağılımı ve Emici Hesaplamaları
  • Ses Azaltıcı Ekipmanlar - Susturucular ve Yalıtım
  • Akustik Sönümleyiciler
  • Opasite İzleme Sistemleri
  • Radyasyon Takibi
  • Numune Borusu Tesisatı ve Boruları
  • Numune Sistemleri (Sıcak ve Soğutulmuş)
  • Numune Valfleri
  • Opasite İzleme Sistemleri
  • Baca/Çatı Tasarım ve İnşaatları
 • TASARIM MÜHENDİSLİĞİ
  • Mimar/Mühendislik Hizmetleri
  • Bilgisayar Ekipmanları/Yazılımı
  • Bilgisayar Hizmetleri, Genel
  • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik
  • İnşaat ve Kurulum Hizmetleri
  • Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri
  • Belge Kontrol Sistemleri
  • EPC Mühendisliği Tedarik ve İnşaat
  • EPCM Mühendisliği, Tedarik ve İnşaat Yönetimi
  • Proje Yönetimi
 • BAĞLANTI ELEMANLARI
  • Kazan Bağlantı Elemanları
  • Kompresör Bağlantı Elemanları
  • Jeneratör Bağlantı Elemanları
  • Pompa Bağlantı Elemanları
  • Türbin Bağlantı Elemanları
  • Valf Bağlantı Elemanları
  • Kavramalar
  • Filtreler
  • Marş Motorları
  • Menfez Buharı Gidericiler
 • YAKIT TEDARİKİ VE HİZMETLERİ
  • Otomatik Hacim Dönüştürme Aletleri
  • Kalorifik Değer Ölçüm Cihazları
  • Yakıt Lojistiği ve Elleçleme Hizmetleri
  • Yakıt Risk Yönetimi Hizmetleri
  • Yakıt Besleme ve Ticareti
  • Kömür Gemileri ve Dünyadaki Kaynaklar
  • Gaz Sayaçları
  • Sevkiyat Hizmetleri
  • Wobbe Endeksi Sayaçları
 • GÜVENLİK VE EMNİYET EKİPMANLARI
  • Uyarı Cihazları ve Alarmlar
  • CO İzleme Sistemleri
  • Detektörler, Gaz
  • Patlama Seviyesi İzleme Sistemleri
  • Patlamaz Ekipmanlar
  • Yangın Detektörleri
  • Yangın Koruması
  • Yangın Sistemi İşaretleme ve Etiketleme
  • Paratonerler
  • Gürültü Ölçüm Cihazları
  • Gürültü Takip ve Kontrol Hizmetleri
  • Kişisel Koruma
  • Güvenlik Kıyafetleri
  • Baraj Gölleri İçin Hayatta Kalma Sistemi/Gemiler/ Filikalar/Can Yelekleri
  • Tehlikeli Atıkların Depolanması ve Bertarafı
  • Güvenlik Sistemleri
  • Portatif Havalandırma
 • ŞALT SAHALARI
  • AM/FM, GIS, GPS
  • Transformatörler
  • Transformatör Yağları
  • Transformatör Yağ Kalite Ölçümü ve Kestirimci Bakım
  • Devre Kesiciler, Ayırıcılar
  • Sistem Koruması Cihazları
  • Röleler
  • Şalterler
  • Alarmlar ve Uyarı Cihazları
  • Kontrol Sistemi İletişimi
  • Bilgisayarı Donanım/Yazılım Sistemleri
  • Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri
  • Talep Tarafı Yönetimi
  • Direk Bara Dağıtım ve Otomasyonu
  • Arıza Tespiti
  • HVDC Ekipmanları
  • Sayaçlar ve Ölçüm Cihazları
  • Takip ve Test Ekipmanları
  • Havai Hat Bakımları (Ağaç Budama vb.)
  • PCB/Baskılı Devre Kart İmalatları Hizmetleri
  • Güç Kalitesi İzleme Sistemleri
  • SCADA/EMS, Dağıtım Otomasyonu, ve DMS İstasyonları
  • Yan Ekipman Alt İstasyonları
  • Araçlar, Halat, Güvenlik
  • Eğitim Sistemleri ve Hizmetleri
  • İletim Sistemleri
  • Yeraltı Dağıtımı
  • Gerilim Regülatörleri
  • Elektrik Tesisatı ve Kablo
  • Faz Dönüştürücüler
 • TEKNİK DERGİLER/ YAYINLAR
  • Reklam
  • Broşür Üretimi
  • Editoryal Hizmetler
  • Baskı
  • Tanıtımlar
 • KULLANILMIŞ ENERJİ SANTRALLERİ
  • Kazanlar
  • Dizel Jeneratörler/Motorlar
  • Gaz Türbinleri
  • Jeneratörler
  • Elektrik Santralleri
  • Buhar Kazanları
  • Buhar Türbinleri Transformatörler
 • MÜHENDİSLİK
  • Mühendislik Firması Seçimi
  • Konsept Seçimi
  • Mimarlık Hizmetleri
  • Danışmanlık
  • Tasarım
  • Mühendislik
  • Kontrolör Mühendislik Hizmetleri
  • Finans Kuruluşu Denetim Hizmetleri
  • EPC ve EPCM Danışmanlığı
  • FEED Hizmetleri
 • MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
  • Müteahhitlik Hizmetleri
  • Anahtar Teslim Sözleşmeler Yönetimi
  • Devreye Alma Sorumlulukları
  • Rekabetçi İhale Yönetimi
  • Garanti ve Performans Kriterleri Belirleme
  • Kurulum
 • İŞ VE FİNANS
  • Varlık Yönetimi
  • Finans ve Kredi Kuruluşları
  • Konferanslar, Ticari Fuarlar
  • İnşaat Hizmetleri/Yönetimi
  • Veri Analizleri, İş ve Finans
  • Mühendislik ve Tasarım Hizmetleri
  • Dergileri, Kitaplar, Dizinler, Haritalar, CD-ROM’lar
  • Yönetim Danışmanlığı
  • Pazarlama Danışmanlığı
  • Yeni İş Modelleri
  • Yeni Gelir Akışları
  • Yeni Girişim Finansmanı
  • Proje Yönetimi Hizmetleri
  • Risk Değerlendirmesi
  • Etüt Hizmetleri
  • İletim ve Dağıtım Varlık Analizleri
  • Bitki Örtüsü Yönetimi, İş ve Finans
  • İş Yönetim Sistemleri
  • Dijital İşgücü Yönetimi

DAĞITIM KATEGORİSİ

 • İLETİŞİM
  • Antenler
  • Enerji Hattı Kablosu
  • Üzerinden Geniş Bantlı Haberleşme
  • İletişim Protokolleri ve Ekipmanları
  • İletişim Çözümleri ve Sistemleri
  • İletişim Sistemleri Mimarisi
  • Veri Analizleri
  • Fiber Optik Bağlantılar
  • Yerel Alan Ağı (LAN) Bakım Hizmetleri
  • Geniş Alan Ağı (WAN) Kablosuz İnternet
  • Ses İşleme ve Telefon Sistemleri
  • Kablosuz İletişim Ekipmanları
  • Mikrodalga İletişim Ekipmanları
  • Modemler Çoklayıcılar
  • Sinyal Karışma Detektörleri
  • Programlanabilir Mantık
  • İletişim ve Ağ Danışmanlığı
  • Enerji İletim Hattı Taşıyıcıları
  • Enerji İletim Hattı Taşıyıcı Ekipmanları
  • Kontrol Cihazları, İletişim Telsizi
  • Telsiz Alarmı Bildirim Kontrolleri
  • Uydu Haberleşme Sistemleri
  • Güvenli İletişim Çözümleri
  • Seri İletişim Sistemleri
 • DAĞITIM OTOMASYONU
  • AC/DC, DC/AC, DC/DC Dönüştürücüler
  • Alarmlar
  • Analitik ve Simülasyon Yazılımı
  • Uyarı Cihazları
  • Burçlar
  • Kapasitör Kontrolleri
  • Devre Ayırıcılar
  • Kontrol Sistemleri
  • Kontrol Panelleri/Bileşenler
  • Veri Toplama Sistemleri
  • Veri Depolama ve Analiz
  • Talep Tahmin Sistemleri
  • Gönderi Sistemleri
  • Dağıtım/Otomasyon Danışmanlığı
  • Enerji Yönetimi Sistemleri
  • Kaçak Akım Sınırlayıcılar
  • Arıza Detektörü
  • Arıza Yeri Belirleyici
  • Uyumlu Ölçüm Ekipmanları
  • Kızılötesi Detektörler
  • Akıllı Kontroller
  • Akıllı Elektronik Cihazlar
  • Sızıntı Detektörleri
  • Yük Yönetim Sistemleri
  • Yönetim Hizmetleri, Dağıtım/Otomasyon
  • Kesinti Yönetim Sistemleri
  • Güç Kalitesi Danışmanlığı
  • Güç Kalitesi Cihazları
  • Programlanabilir Mantık Kontrol Cihazları, Dağıtım Otomasyonu
  • Koruyucu Röleler, Dağıtım Otomasyonu
  • Yeniden Kapatıcı Kontroller
  • Uzaktan Kontroller
  • SCADA Kurulum Hizmetleri
  • SCADA/EMS Danışmanlık
  • Sensörler, Dağıtım Otomasyonu
  • Simülatörler, Dağıtım Otomasyonu
  • Akıllı Sensörler
  • Akıllı Anahtarlama ve Koruyucu Cihazları
  • Merkezi Kontrol Sistemleri
  • Gerilim Darbesini Azaltma
  • Kademe Değiştirici Kontrolleri
  • Uzaktan Ölçüm Kontrolleri
  • Sıcaklık Kontrolleri
  • Kesintisiz Güç Kaynağı
  • Bitki Örtüsü Yönetimi
  • Gerilim Dedektörleri
 • DAĞITIM VARLIKLARI SAHA YÖNETİMİ
  • Coğrafi Bilgilendirme Sistemleri (GIS)
  • Küresel Konumlandırma Sistemleri (GPS)
  • Haritalar/Harita Çıkarma Hizmetleri
  • GIS ile Varlıkların Kayıt Altına Alınması Hizmetleri
  • GIS/Mobil Teknolojiler ile Veri Analizleri
  • Ekip Belirtme Hizmetleri
  • Saha Ekibi Otomasyon Ürünleri
  • Saha Ekibi Otomasyon Hizmetleri
  • Saha Envanteri Hizmetleri
  • Acil Müdahale ve Hasar Değerlendirmesi
  • Fırtına Müdahalesi
  • Filo Araçları Yönetimi ve Takibi
  • Mobil Çözümler Çoklayıcılar
  • UAV/Drone’lar
 • DONANIM VE EKİPMANLAR
  • Kablo Ömrünü Uzatma
  • CAD/CAM Donanım
  • Kelepçeler
  • Konsollar/Kontrol Merkezleri
  • İnşaat Ekipmanları
  • Kiralık Çapraz Kollar
  • Devre Kesiciler
  • Ölü Uçlar
  • Dağıtım Hattı Mahfazaları
  • Fiber Optik Kablolar
  • Sigortalar
  • Yüksek Sıcaklıklı Süper İletken Kablo
  • Kurulum Hizmetleri
  • Yalıtım Malzemeleri
  • Aydınlatma
  • Mobil Güç Kaynağı/ Kiralık Jeneratör
  • Kutuplar
  • Kayıt Cihazları
  • Uzaktan Bilgi Sistemleri
  • Uzaktan Bağlantı Ucu Birimleri Sensörler
  • Sinyal Konumlandırma Cihazları
  • Yüksek/Orta/Düşük Gerilimli Şalter
  • Zaman ve Frekans Cihazları
  • Dönüştürücüler
  • Transformatörler, Dağıtım/Alt İstasyon
  • Transformatörler, Cihaz
  • Transformatörler, Yalıtım Akışkanları
  • Transformatörleri, Parçalı Maça
  • Transformatörleri, İletim/ Alt İstasyon
  • İletim Kablosu
  • İletim Kuleleri
  • Tonozlar
  • Çalışma İstasyonları
 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
  • Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
  • Yazılım Tasarımı
  • Envanter Sistemleri Yazılımı
  • Bakım Yönetim Programları
  • Simülatörler
  • Şebeke Yönetim Yazılımı
  • Grafik Kullanıcı Arayüzleri
  • Grafik Yazılımı
  • Mobil Yazılımlar
  • Kontrol Odaları Kurulumu
  • Yapay Zeka
  • CAD Hizmetleri
  • CAD/CAM Yazılımı
  • Veri Depolama ve Bulut Sistemleri
  • Veri Analizleri
  • Veri Dönüştürme Hizmetleri
  • Programlanabilir Mantık Kontrol Cihazları
  • Programlanabilir Hizmetler
  • Proje Yönetim Yazılımı
  • Sistem Entegrasyon Hizmetleri
  • Sistem Entegrasyon Yazılımı
  • Sanallaştırma
  • Sanal Gerçeklik/Arttırılmış Gerçeklik
 • GÜVENLİK/SİBER GÜVENLİK VE KORUMA
  • Uyum Çözümleri
  • Elektrik
  • Çit ve Diğer Fiziksel Bariyerler
  • Gaz
  • İzinsiz Giriş Tespiti
  • NERC CIP
  • Güvenlik Ekipmanları
  • Virüs Koruması
  • Su
 • KOROZYON/AŞINMA KONTROLÜ
  • Bilgisayarlı Bakım, Bilgi Sistemleri ve Yazılım
  • Sözleşme Hizmetleri
  • Korozyon/Aşınma Kontrolü
  • Elektrikli Sistemleri/ Ekipmanları
  • Bakım
  • Mekanik Sistemler/ Ekipmanlar
  • Tahmini Bakım/Durum İzleme
  • Test/Teşhis Cihazları
  • Eğitim
 • MÜŞTERİ STRATEJİLERİ VE ESKO HİZMETLERİ
  • Sayaç Arkası Teknolojiler ve Hizmetler
  • Fatura
  • Müşteri Fatura Sistemleri
  • Müşteri İlişkileri Hizmetleri
  • Müşteri Bilgilendirme Sistemleri
  • Veri Analizleri, Müşteri Teknolojisi
  • Talep Yanıt
  • Enerji Verimliliği
  • Enerji Kullanımı
  • Evde Otomasyon
  • Ev Güvenliği
  • Mobil Uygulamalar
  • Ön Ödeme
  • Gerçek Zamanlı Fiyatlandırma Hizmetleri, Müşteri Teknolojisi
  • Akıllı Şebeke Hizmetleri
  • Akıllı Şebeke Çözümleri
  • Akıllı Şebeke Teknolojileri
  • Akıllı Termostatlar
  • Sosyal Medya
  • Fırtına Müdahalesi ve Hasar Değerlendirmesi
  • Ses İşleme Sistemleri, Müşteri Teknolojisi
  • Web Siteleri/Portalları
 • DAĞINIK ENERJİ KAYNAĞI/YENİLENEBİLİR ENERJİ
  • Ekipman ve Güç Elektroniği Dengesi
  • Aküler ve Enerji Depolama
  • Invertörler
  • Talep Yanıt Hizmetleri, Dağınık Enerji Kaynağı Entegrasyonu
  • Talep Yanıt Sistemleri
  • Elektrikli Araçlar
  • Yakıt Hücreleri
  • Hidrojen
  • Mikro Şebekeler
  • Kablosuz Alternatifler
  • Yenilenebilir ve Aralıklı Enerji Şebekesi Entegrasyonu
  • Güneş Pv Şebekesi Entegrasyonu
  • Çatı Üzeri Güneş Sistemlerin Emniyet Sistemleri
  • Çatı Üzeri Güneş Sistemleri Mevzuatları
 • MALZEMELER
  • Enoks Dövmeler
  • Isıl İşlem
  • Mekanik İşleme
  • Özel Çelikler
 • SAYAÇLAR
  • Gelişmiş Ölçüm Altyapısı
  • Ampermetreler
  • Aktif Enerji (KwH) Ölçümleri
  • Reaktif Enerji (VAR) Ölçümleri
  • Direnç (OHM) Metre Ölçümleri
  • Debi Sayaçları
  • Faz Sayaçları
  • Güç Faktörü Ölçerleri
  • Güç Kalitesi Ölçerleri
  • Ön Ödemeli Sayaçlar
  • Elektronik Sayaçlar
  • Kullanım Süresi Sayaçları
  • Uzaktan Ölçme Sistemleri
  • Otomatik Ölçüm Sistemleri
  • Ölçüm Sistemlerini Bağlama/Kesme
  • Ölçüm Danışmanlığı
  • Veri Analizleri
  • Sızıntı Detektörleri
  • Sayaç Veri Yönetimi
  • Sayaç Okuma Hizmetleri
 • AKILLI ŞEHİRLER
  • Akıllı Sokak Lambaları
  • Evsel Atıklardan Enerji Üretimi
  • Elektrik, Gaz ve Su Hizmetlerinde Talep Tahmini ve Kontrolü
  • Pro-Aktif Güvenlik Sistemleri
  • Ulaşım Çözümleri İçin Mobil Uygulamalar
  • Elektrikli Otobüsler
  • Şarj İstasyonları ve Şebeke Alt Yapısı
  • Nesnelerin İnterneti
  • Çatı ve Diğer Mimarinin Güneş Panelleri ile Bütünleşmesi
  • Güneş Panelli Kiremitler
  • Sistem Entegrasyonu
 • NESNELERİN İNTERNETİ (IoT)
  • Aktüatörler (Örn. Aydınlatmalar, Valfler, Motorlar, Yazılım, Aygıt Yazılımı)
  • Kontrol Cihazları ve Kısa Mesafeli İletişim
  • Yapı Kontrolleri
  • Veri Analizleri
  • Dijital Alışveriş (DEX)
  • Enerji Verimliliği
  • Enerji Yönetim Sistemleri
  • Aydınlatma
  • Aydınlatma Ekipmanları
  • Sensörler (Sıcaklık, Basınç, Işık, Nem, GPS Alıcıları, Araç İçi Teşhis Sistemi vb.)
  • M2M
  • Akıllı Aletler
  • Akıllı Binalar
  • Akıllı Şehirler
  • Akıllı Termostatlar
  • SoC’ler ve Mikro Kontrol Cihazları
  • Su/Atık Su Sistemleri
 • TEKNİK, LABORATUVAR VE BİLGİSAYAR HİZMETLERİ
  • Laboratuvar Ekipmanları ve Hizmetleri
  • İmalat/Makine Atölyesi
  • Üretim/Rezervuar Hizmetleri
  • Yayınlar/Teknik Literatür/ Eğitim
  • Teknik, Laboratuvar ve Bilgisayar Hizmetleri
 • TEST VE İZLEME
  • Kablo Değerlendirme
  • Test Kablosu İzleme ve Yer Tespiti Sistemleri
  • Test Kablosu İzleme ve Yer Tespiti Sistemleri
  • Kablo Testi/Bakımı
  • Ekipman İzleme
  • Ekipman İzleme Hizmetleri
  • Ekipman Testi Hizmetleri
  • Muayene Ekipmanları
  • Muayene Hizmetleri, Test ve İzleme
  • Cihaz Kalibrasyon Hizmetleri
  • İzleme ve Enstrümantasyon
  • Faz Ölçümü
  • Sondalar
  • Süreç Kontrol Ekipmanları
  • Röle Testi
  • Röle Testi Hizmetleri
  • Sensörler, Test
  • Test Ekipmanları
  • Test Hizmetleri
  • Transformatör Bakım ve Takibi
  • Transformatörler, Nem Yönetimi
  • Hava Durumu Bilgi Hizmetleri
  • Hava Durumu/ Meteoroloji Ekipmanlar
  • Geniş Alan Ölçümü/ Koruma
 • EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI
  • İş Tanımları Oluşturulması
  • Doğru Aday Tanımlama
  • İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri
  • Operatör Eğitimleri
  • Termik Santral Simülatörleri
  • Nükleer Santral Simülatörleri
  • En Kötü Durum Senaryoları
  • Simülasyon Ürünleri/ Hizmetleri
  • Elektrik Ticaret Eğitimleri
  • Enerji Mevzuat Eğitimleri
  • E-Öğrenme Platformları/ Yazılım/Bulut Çözümleri Öğretim/Ders
 • İLETİM
  • Yüksek Gerilimli Alternatif Akım (HVAC)
  • Yüksek Gerilimli Doğrudan Akım (HVDC)
  • Alarmlar
  • Kesiciler
  • Burçlar
  • Kapasitör Kontrolleri
  • Devre Ayırıcılar
  • Kontrol Panelleri/ Bileşenleri
  • Kontrol Sistemleri
  • Enerji Yönetimi Sistemleri
  • Kaçak Akım Sınırlayıcılar
  • Arıza Detektörleri
  • Esnek AC İletim Sistemleri (FACTS)
  • Uyumlu Ölçüm Ekipmanları
  • Kızılötesi Detektörler
  • Bakım Hizmetleri, İletim
  • Kesinti Yönetim Sistemleri
  • Faz Dönüştürücüler
  • Koruyucu Röleler
  • Yeniden Kapatıcı Kontrolleri
  • Uzaktan Kontroller ve Sensörler
  • Merkezi Kontrolleri
  • Kademe Değiştirici Kontrolleri
  • Uzaktan Ölçüm Kontrolleri
  • Sıcaklık Kontrolleri
  • Gerilim Detektörleri
 • AĞIR YÜK TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK
  • Filo Araçları Takibi ve Yönetimi
  • Rüzgar Kanatlarının Taşınması
  • Rüzgar Kanatlarının Montaj Kaldırması
  • Yük Taşıma Ekipmanları ve Hizmetleri
  • Ağır Yük (Low-Bed) Karayolu Taşımacılığı ve Hizmetleri
  • Deniz Yolu Kargo Boşaltılması
  • Kamyon Kiralama
  • Taşımacılık ve İletişim
 • ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
  • Akü ve Batarya Teknolojileri
  • Elektrikli Araç Bataryalarının Şebek Desteği Olarak Kulanılması
  • Şarj İstasyonları Yönetimi
  • Hızlı Şarj Üniteleri
  • Şarj Üniteleri İçin Şebeke Alt Yapısı
  • Şarj Üniteleri Yerli Üretimi
  • Elektrikli Araç Vergileri ve Teşvikleri
  • Otonom (Şöförsüz) Araçlar
  • Otonom (Şöförsüz) Araçların Birbirleri ile Konuşması
  • Temiz Ulaşım Çözümleri
  • Türkiye’de Elektrikli Otomobil Üretimi

Katılımcılar için Faydaları

ICCI 2019'a Neden Katılmalısınız?

Video

Smart Energy

Video

Robert S. Giglio - Sumitomo SHI FW

Video

ICCI 2018

Video

B&W

kosgeb
ufi