Ana Sayfa>Güneş en hızlı büyüyen enerji kolu

Güneş en hızlı büyüyen enerji kolu

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2017 bilgilendirme istatistiklerine göre dünyada 1990'dan bu yana toplam birincil kaynaklar ortalama büyüme hızı yüzde 1.8 olarak kaydedildi. Aynı dönemde yenilenebilir enerji arzı ise yüzde yılda ortalama yüzde 2’lik büyüme kaydetti. 2015 yılında, Dünya Toplam Birincil Enerji Arzı (TPES) 13,647 milyon ton eşdeğer petrol (Mtoe) iken bunun yüzde 13,4'ü veya 1,823 Mtoe’su yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Son 25 yılda yenilenebilir enerji kaynakları içinde en çok gelişim kaydeden yıllık ortalama yüzde 45.5 büyüme ile güneş enerjisi oldu. Güneşi yüzde 24 ile rüzgar ve yüzde 12.8 büyüme ile biyogaz, yüzde 11.4 ile solar termal, yüzde 10.1 ile sıvı biyoyakıtlar, yüzde 3.1 ile jeotermal, yüzde 2.4 ile hidro ve yüzde ile katı biyoyakıtlar ve kömür izledi.

Video

ICCI 2018

Video

EAE Elektrik

Video

YEO

Video

ISGEC Heavy Engineering Ltd.

kosgeb
ufi