Ana Sayfa>Şarj istasyonunda yetki EDAŞ’ların

Şarj istasyonunda yetki EDAŞ’ların

Tüm dünyada hızlı bir gelişim seyri içinde olan elektrikli araç piyasasına Türkiye de hazırlık yapıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı hazırlayarak kamuoyunun değerlendirme ve önerilerine açtı. Taslağa göre, kurulumu lisans ya da ön lisans gerektirmeyen şarj istasyonları, tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici kabul edilecek. Üretim ve/veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler, şarj istasyonu aracılığıyla kâr amaçlı olmamak üzere elektrik enerjisi satışı yapabilecekler ve bu kapsamda şarj hizmeti verebilecek. İlgili işletmeci tarafından şarj istasyonunda verilen hizmet kapsamında faturada ayrı kalemler halinde belirtilmek kaydıyla elektrik enerjisi bedelinin yanında, ilgilisinden Kurul düzenlemesine tabi olmayan ayrı bedeller alınabilecek. Şirketler, şarj istasyonlarıyla ilgili tüm kapatma, devir ve isim değişikliği işlemlerini ilgili dağıtım şirketine bildirecek.

Video

YEO

Video

Alternatif Power

Video

Zorlu Enerji

Video

Ülke Endüstriyel

kosgeb
ufi