BOTAŞ’ın 2020 yılında uygulayacağı iletim ve sevkiyat kontrol bedellerinde ciddi artış yapıldı.

EPDK’nın 29 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Kurul kararına göre iletim hizmet bedelinde %43.6, çıkış kapasite bedelinde ise %102.8 artış yapıldı.

EPDK, BOTAŞ’ın 2020-2022 yıllarını kapsayan üçüncü tarife uygulama dönemi için yıllık yatırım tavanlarını da belirledi. Kurul, BOTAŞ’ın üçüncü tarife uygulama dönemine ilişkin vergi öncesi makul getiri oranını %11.52, net makul getiri oranını %10.893 olarak belirledi. Bu değerler, 2016 yılında alınan karar ile ikinci uygulama dönemi için belirlenen tutarlar ile benzerlik gösteriyor. Bir önceki dönem için vergi öncesi makul getiri oranını %11.42, net makul getiri oranını %10.803 olarak uygulanıyordu.

BOTAŞ, bu yıl giriş noktalarının tamamı için tek bir kapasite bedeli belirledi. Geçen yıl 14 giriş noktası için ayrı ayrı belirlenen giriş kapasite bedellerinin aritmetik ortalamasına göre bu yıl uygulanacak giriş kapasitesi bedeli ise %53.8 oranında arttırıldı.

Yunanistan’a ihracat için kullanılan çıkış noktasındaki kapasite bedeli ise %13.75 oranında

İletim Kapasite ve Hizmet
Bedelleri Değişimi (TL/1,000 Sm3-Gün)
14 Giriş Noktasının Aritmetik
Ortalaması
2018 2019 2020
Giriş Kapasite Bedeli 0.3059 0.2756 0.4240
Çıkış Kapasite Bedeli 11.523 14.4280 29.2530
İhracat Çıkış Kapasite Bedeli (GR) 50,4360 63,0980 54,4240
İletim Hizmet Bedeli 0.0191 0.0238 0.034185