Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler, büyük ölçekli sanayi kuruluşları olarak sayılan otomotiv ve yan sanayi tesisleri, demir – çelik tesisleri ve diğer bazı kuruluşların üretimlerini durdurması veya azaltması, elektrik ve doğalgaz tüketim eğrilerini aşağı yönlü etkiledi.

Mart ayı elektrik ve doğalgaz tüketim verileri incelendiğinde, tüketimdeki düşüş trendinin 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren belirginleşmeye başladığı görülüyor.

TEİAŞ’ın verilerine göre Mart ayındaki toplam elektrik tüketimi 23.74 TWh ile geçen yılın aynı dönemine göre sadece 53.9 MWh azalmış gözüküyor. Ancak tüketimde, 23 Mart’tan itibaren bir düşüş trendi görülüyor.

EİGM verilerine göre 29 Mart tarihine kadarki doğalgaz tüketimi ise 4,005,071,000 Sm3 ile geçen yılın aynı dönemine göre 378.3 milyon m3 azalmış gözüküyor.

Talepteki daralmanın önümüzdeki günlerde ne şekilde seyredeceği ve bunun piyasalara olan etkisi, sektörel gündemin en önemli tartışma konuları arasında yer alıyor.

IEA Başkanı Dr. Fatih Birol, IEA’nın internet sitesindeki 22 Mart 2020 tarihli makalesinde, elde ettikleri verilere göre elektrik talebindeki düşüşün %15’e ulaştığını belirtti. Dr. Birol, elektrik talebindeki düşüşün hızlanması halinde, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin payının normal seviyesinin üzerine çıkabileceğine de dikkat çekti.