Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik taslağını internet sitesinde görüşe açtı.

Taslak, 24 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte kapsamlı değişiklikler öngörüyor.

Bir süre önce EPDK tarafından düzenlemesi yapılan birleşik ve destekleyici yenilenebilir enerji tesislerinin de (hibrit) tanımlar arasında alındığı yönetmelik taslağında, biyokütle santrallerinin yerli katkı ilave fiyatı başvurularına ilişkin usuller de tanımlandı.

Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, üretim tesisinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi için yerli katkı ilave fiyatı kapsamında değerlendirilecek.

Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisinde kullanılan enerji kaynaklarının tamamının yenilenebilir olması halinde, bu tesiste üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı üretim tesisinde kullanılan ana enerji kaynağı için belirlenen fiyat üzerinden ana kaynağa dayalı ünitenin kalan süresi üzerinden yerli katkı ilave fiyatı kapsamında değerlendirilecek.

YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerinin, tamamı yenilenebilir olmak üzere destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi durumunda, söz konusu tesisin yerli katkı ilave fiyatı yararlanma süresinde değişiklik yapılmayacak.

Birleşik yenilebilir ve destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, ana enerji kaynağı dışındaki enerji kaynağın kullanıldığı tesis için, asgari bir önceki yılda yerli katkı ilave fiyatı uygun bulunan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılacak. Aksi takdirde, başvuruya esas tesiste bulunan her iki kaynak türü için başvuru değerlendirmeye alınmayacak.

Ayrıca, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi başlığında yer alan “Kule Bağlantı Elemanları” bütünleştirici parçasının Kule-Nasel, Kule-Kule ve Kule-Zemin arasındaki kısımları için ayrı ayrı Yerli Malı Belgesi sunulması gerekecek.