EPİAŞ’ın 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, şirketin 29 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 15:00’da yapılacak. Daha önce 27 Mart 2020 tarihinde yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul Toplantısı, Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

EPİAŞ’ın Maslak’taki merkezinde yapılacak toplantıda, 2019 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, yönetim kurulunun Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları kapsamında EPİAŞ temerrüt yönetimi katkısı taahhüt tutarı önerisi gibi konular gündemde yer alacak.

Genel Kurul’da, özel sektöre ait C Grubu payların, EPİAŞ tarafından bedel ödenerek iktisabı ve rehin olarak kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun 5 yıl süre ile yetkilendirilmesi konusu da oylanacak.

EPİAŞ’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 11,287,000 TL’nin pay sahiplerine pay oranlarına göre dağıtılmasının ve geriye kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Genel Kurul’un onayına sunulacağı belirtildi.

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu’nun, kuruluşun 2019 yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan mesajında, EPİAŞ’ta işletilen piyasalarda 2019 yılı sonu itibarıyla kayıtlı toplam 1,199 elektrik piyasası katılımcısı ve 45 doğalgaz piyasası katılımcısı bulunduğu belirtildi.

2019 yılında Gün Öncesi Piyasasında eşleşme miktarı 152 TWh olarak gerçekleşirken, Gün İçi Piyasasında ise eşleşme miktarı 2018 yılına göre % 86.08 artarak 5.45 TWh seviyesine yükseldi.

Türkoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Gün Öncesi Piyasasında 2019 yılı için gerçekleşen yıllık işlem hacmi bir önceki yıla göre %17.22 artarak 81.69 milyar TL olarak gerçekleşti. Gün İçi Piyasasında ise 2.78 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti.

Yazıda şu bilgilere de yer verildi:

“Her iki piyasada gerçekleşen işlem miktarı değerlendirildiğinde, Türkiye Elektrik Piyasasının %40’ından fazlasının EPİAŞ’ın işlettiği piyasalarda gerçekleştiği görülmektedir. Doğalgaz piyasasında ise 2019 yılında yıllık toplam eşleşme miktarı 1,275.2 milyon Sm3 ve yıllık toplam eşleşme tutarı 1,882 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.”