Başta YEKA ihaleleri olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili önemli değişiklikler içeren torba yasa TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

38 AK Parti milletvekilinin imzasıyla Şubat ayında sunulan yasa teklifi, YEKA yarışmaları kapsamındaki tavan fiyatın, Enerji Bakanlığı tarafından TL olarak belirlenmesini öngörüyor. TL bazlı fiyat, yarışma için belirlenecek süre boyunca geçerli olacak ve güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar, yine Bakanlık tarafından şartnamede belirlenecek.

Yasa ile öngörülen TL bazlı tavan fiyatın, bu yılın ilk yarısı içerisinde güneş enerjisi için yapılması planlanan mini YEKA GES ihalelerinde uygulanması bekleniyor.

Yasaya ilişkin daha önce görüşlerini açıklayan sektör dernekleri, yasa teklifi ile getirilen değişikliklerin proje finansmanını zorlaştıracağı ve kısa vadede maliyetleri yükselteceği görüşünü ifade etmişlerdi.

Yasaya göre EPDK, YEKA kapsamında kurulacak santraller için önlisans ve lisans konularını düzenleyen ayrı bir yönetmelik de hazırlayacak.

7226 sayılı Yasa, tüketicilerin enerji taleplerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaları için EPDK’ya yeni tarifeler ile ilgili yönetmelik hazırlama yetkisi de veriyor.
Yasa ile ayrıca 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu ile düzenlenen konular, 5346 sayılı kanun içeriğine aktarıldı.

Torba yasa, deprem ve yangın gibi afetlerde mağdur olan tüketicilerin elektrik ve doğalgaz faturalarının 1 yıla kadar ertelenmesi durumunda, doğalgaz dağıtım ve elektrik tedarik şirketlerinin anapara haricinde tüketicilerden tahsil edecekleri gecikme zammının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına imkan tanıyor.